Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

SnagIt 9.01

Chụp ảnh màn hình, chú thích ảnh sau khi chụp,... Download: phần mềm, mở khoá