Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Sandra Lite 2009.SP2 (15.72)

Thông tin phần cứng của máy, đo tốc độ các thành phần trong máy. Download #1 Download #2