Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

FireFox 9.0 chính thức

Trình duyệt Web Firefox với rất nhiều cải tiến mới, ít tốn bộ nhớ, tốc độ hiển thị nhanh hơn, chạy ổn định, giao diện ít chiếm diện tích và được bố trí hợp lý,...

Download:
Firefox 9.0 (tiếng Anh)
Firefox 9.0 (tiếng Việt)

IDM CC 7.3.11

Internet Download Manager Add-ons cho Firefox 10.0

Download