Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Crypt4Free

Mã hoá tập tin, dùng để bảo mật thông tin Download

CMC Antivirus

Phần mềm diệt virus Việt Nam, ngôn ngữ Việt, Anh, dễ sử dụng.

Bản quyền sử dụng - Miễn phí cho người dùng cá nhân

Tính năng cập nhật tự động - Cập nhật danh sách virus tự động - Cập nhật thông minh - Cập nhật 5 phút một lần - Tự cập nhật các bản vá lỗi - Chế độ cập nhật tiết kiệm băng thông

Tính năng bảo vệ máy tính - Nhân dạng hơn 1 triệu Virus - Bảo vệ khi duyệt Web - Bảo vệ khi check Email - Bảo vệ khi chạy ứng dụng - Bảo vệ khi đọc ghi tập tin

Các tính năng khác - Khả năng quét nhiều tác vụ cùng lúc - Đặt lịch quét - Quét định dạng nén thông dụng - Cài đặt dễ dàng - Giao diện song ngữ Anh/Việt thân thiện

Quản lý tập trung - Không hỗ trợ

Download