Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

RAM Test 1.0

Phần mềm kiểm tra lỗi RAM Download

O&O Defrag 11.6 Build 4199 Pro

Phần mềm chống phân mảnh dĩa cứng, có thể cùng lúc chống phân mảnh 2 ổ dĩa cứng vật lý để tiết kiệm thời gian. Nó cũng theo dõi và giúp dĩa cứng chống phân mảnh tự động. Do đó, bạn có thể cài phần mềm vào máy và quên nó đi. Download

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Unikey 4.0 RC2

Bộ gõ tiếng Việt của Phạm Kim Long Bản cập nhật mới nhất ngày 1/9/2009 - Hỗ trợ Windows Vista, Windows 7 với Internet Explorer một cách đầy đủ. Các bạn đã có thể gõ tiếng Việt trong IE mà không cần tắt chế độ Protected Mode. - Hỗ trợ cho các phiên bản Windows 64 bit, bao gồm: Windows Vista, Windows 7. - Cải tiến taskbar menu để dùng visual style trong Windows Vista, Windows 7. Download: - UniKey 4.0 RC2 - 32 bit - UniKey 4.0 RC2 - 64 bit