Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Windows 7 SP1 ISO chính hãng FULL Installer

Windows 7 SP1 ISO chính hãng FULL Installer

Tất cả các liên kết tải về đều chính hãng và là bản Windows 7 SP1 gốc và sẽ có 30 ngày dùng thử Windows 7 trước khi phải nhập giấy phép bản quyền để tiếp tục sử dụng.


Windows 7 EditionDownload Links
Windows 7 Home Premium x86 RTMX15-65732.iso (có khả năng boot)
X15-79606.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-HP-Retail-en-us-x86.exe)
Windows 7 Home Premium x64 RTMX15-65733.iso (có khả năng boot)
X15-79909.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-HP-Retail-en-us-x64.exe)
Windows 7 Professional x86 RTMX15-65804.iso (có khả năng boot)
X15-79643.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-P-Retail-en-us-x86.exe)
Windows 7 Professional x64 RTMX15-65805.iso (có khả năng boot)
X15-79646.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-P-Retail-en-us-x64.exe)
Windows 7 Home Premium N x86 RTMX16-13457.iso (có khả năng boot)
X16-12862.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-HPN-Retail-en-us-x86.exe)
Windows 7 Home Premium N x64 RTMX16-13459.iso (có khả năng boot)
X16-12863.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-HPN-Retail-en-us-x64.exe)
Windows 7 Professional N x86 RTMX16-13548.iso (có khả năng boot)
X16-12908.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-PN-Retail-en-us-x86.exe)
Windows 7 Professional N x64 RTMX16-13550.iso (có khả năng boot)
X16-12909.iso
(không có khả năng boot; gói cài đặt đơn Win7-PN-Retail-en-us-x64.exe)
Windows 7 Home Premium x86 SP1X17-24208.iso (có khả năng boot)
Windows 7 Home Premium x64 SP1X17-24209.iso (có khả năng boot)
Windows 7 Professional x86 SP1X17-24280.iso (có khả năng boot)
Windows 7 Professional x64 SP1X17-24281.iso (có khả năng boot)
Windows 7 Ultimate x86 SP1X17-24394.iso (có khả năng boot)
Windows 7 Ultimate x64 SP1X17-24395.iso (có khả năng boot)