Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

OpenOffice 3.3.0 Final

Bộ ứng dụng văn phòng tương tự Office của Microsoft, miễn phí.

Download

 

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Google SketchUp

Phần mềm dùng để tạo mô hình 3D tuỳ ý của Google. Thư viện hình ảnh có sẵn trên Internet bạn có thể tải về sử dụng.

Download

Speccy

Phần mềm để xem thông tin về phần cứng của máy

Download