Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Google SketchUp

Phần mềm dùng để tạo mô hình 3D tuỳ ý của Google. Thư viện hình ảnh có sẵn trên Internet bạn có thể tải về sử dụng.

Download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét