Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Speccy

Phần mềm để xem thông tin về phần cứng của máy

Download


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét