Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

exFAT cho Windows XP SP2 và SP3

Bản cập nhật cho Windows XP giúp hệ điều hành này đọc và định dạng được exFAT, một định dạng mới sau NTFS thích hợp cho USB lưu trử, thẻ nhớ.

Download