Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Google Chrome 10.0.648.82 Beta

Trình duyệt web của Google, tốc độ khởi động, tốc độ lướt web, tốc độ hiển thị rất nhanh.


Chrome đã dùng GPU để tăng tốc hiển thị hình ảnh 2D, mặc định là tắt. Bạn phải tự bật lên bằng cách vào dòng địa chỉ gõ vào: about:labs sau đó bấm chuột chọn "Bật" (hay "Enable") ở dòng "GPU Accelerated Canvas 2D"

Google Chrome 10.0 beta: Download

Google Chrome bản beta: Download

Google Chrome bản ổn định: Download