Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Picasa 3.6

Xem ảnh, chỉnh sửa ảnh, tạo trình chiếu và đưa ảnh lên internet.
(Tạo tài khoản để đưa ảnh tại đây)

Download