Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Internet Explorer 9 chính thức

Trình duyệt IE 9 bản RC, không có phiên bản cho Windows XP.
Lưu ý là tốc độ của bản 64 bit chậm hơn nhiều so với bản 32 bit.

Download


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét