Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Microsoft .NET Framework 3.0

Thư viện lập trình của Microsoft. Một số phần mềm cần thư viện này để có thể chạy.

Download:
Bản 32 bit
Bản 64 bit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét