Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Hướng dẫn học Office 2007 bằng tiếng Việt

Hướng dẫn học Office 2007 bằng tiếng Việt, tập tin dạng PowerPoint Do đó bạn phải cài sẵn PowerPoint 2007 hoặc tải PowerPoint Viewer 2007 (link bên dưới) về cài.

Download:
Hướng dẫn: Excel , Outlook , PowerPoint , Word PowerPoint Viewer 2007

Trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét