Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

7-Zip 9.20

Phần mềm nén tập tin với tỉ lệ nén cao (dạng 7z) và giải nén nhiều định dạng.

Download:
cho Windows 32 bit: dạng EXE, dạng MSI
cho Windows 64 bit: dạng MSI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét